1974 yılında Siyonist Otorite, işgal altındaki Kudüs şehrinin tamamını barındıran imar planını onaylamış olup Selvan’ın ana semtlerini imara yasaklı yeşil bölgeler olarak kabul etmiştir. İşgalci yönetim aynı zamanda bölgedeki evlerin restore edilmesini engellemiş olup “Davut’un Şehri” olarak adlandırdıkları tarihi beldeye bitişik olan bu bölgenin kimliğini değiştirmeyi amaçlamışlardır. Böylece 4. Cenevre Sözleşmesi’nin 52. maddesini çiğneyerek bölgedeki mülk sahiplerinin bölgeyi inşa etmelerini ve kalkındırmalarını engellemişlerdir. Aynı zamanda 1948 insan hakları beyannamesinin 12. ve 25. maddelerini çiğneyerek barınma haklarını da engellemişlerdir.

Selvan imar programı, Selvan bölgesinde eskimiş olan, sıhhi ve elektrik tesisatı olmayan veya kaliteli bir inşaat temeli olmayan evler gibi en çok zarara uğramış olan evlerin restore edilmesini amaçlamaktadır. Restore çalışması; insan hakları beyannamesinin 25. maddesine göre Selvan sakinlerine düzgün barınma imkanına sahip olma haklarını kazandırılması hedeflenerek tavanların ıslah edilmesi, zeminlerin ve elektrik tesisatlarının izolasyonu ve eski binaları değerlendirerek yeni binaların geliştirilmesi gibi çalışmaları barındırmaktadır. Ayrıca aynı beyannamenin 12. maddesiyle çelişen hafriyat çalışmalarından dolayı zarara uğramış olan binalar da restore edilmektedir


Şakir Evinin Restorasyonu Projesi

Doğu Kudüs'te Selvan bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya 400 metre uzaklıktaki 15 kişinin yaşadığı evin restore edilmesifd 

 


Alabbasi Evinin Restorasyonu Projesi

Mescid-i Aksa'ya 800 metre uzaklıkta olan Selvan'da bir aileye bir konut temin edilmesi


Alyan Ailesi Evinin Restorasyonu Projesi

Mescid-i Aksa'ya 800 metre uzaklıkta olan Alyan ailesi evinin restore edilmesi ile 5 kişi faydalanacaktır.