Maşrik Derneği

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru tüm dünya doğrudan sömürgeden ve askerî işgalden kurtulmasına rağmen hala kurtulamayan ve işgal altında olan Filistin toprakları ve Filistin halkı bu sömürgeci işgalden acı çekiyor. Bu işgalci güçler yirminci yüzyılın başından beri, Filistin’i yöneten tek askerî güç olmuştur ve bu güçler hiç bir zaman özgür halkı temsil etmemiştir. Bu durum 21. yüzyıla kadar da sürdürmüştür. 1948 yılından beri, Filistin’ i ele geçirmek ve tamamen işgal etmek için 11 bölgesel savaş yapılmıştır. 6 yılda bir olmak üzere yapılan bu savaşların neticesinde 6 milyon nüfuslu dünyanın en büyük mülteci kitlesi meydana gelmiştir. Bu felaket halen devam etmektedir. Bugüne kadar on binlerce kurban, yüzlerce tutuklu, bina ve evler büyük yıkımlara uğradı. Arazi ve hatta kamplar bile bu haraptan uzak tutulmadı.

 

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kabul edilen eğitim, özgürlük, ulaşım, seyahat ve diğer en temel insanî haklardan mahrum kalan Filistin halkı, sürekli olarak işgalci İsrail tarafından tehdit altındadır. Bu tehdit sadece halka yönelik değil, aynı zamanda uygarlık mirası olan kutsal toprak ve camilere de yöneliktir. Bütün bu nedenlerden dolayı Maşrik Derneği, işgal altında yalnız başına kalan insanları güçlendirip etkinleştirmek, kendi haklarını bilmeleri, hayata devam etmeleri, hak ettikleri geleceği elde etmek ve kendilerini koruyabilmeleri için açılmıştır. Maşrik Derneği, İsrail tarafından tahrip edilen Filistin medeniyet mirasını korumak için pek çok faaliyet yürütmektedir. Böylece Filistin halkı, kendi kimliğini koruyabilecek, paha biçilmez medeni ve kültürel geçmişini koruyabilecektir.