Misyon ve Hedefler

Misyon ve Hedefler- Misyonumuz

Durumu yakından takip edip farklı araştırmalar yaparak, sıkıntı çeken Filistinli halkın desteklenmesi ve yaşadığı bölgelerde kalabilmeleri için uygun proje ve program hazırlamak ve başlatmak.

Mevcut kaynaklardan faydalanarak tarihi eserleri ve kültürü kurtarmak.

Ve bütün bunlar ancak, işgal güçlerine karşı dayanan Filistinli halka destek vermekle olabilir. 

 

Hedeflerimiz:

1.Yerleşim sorunlarını çözmek, bütün Filistinli halkı ve özellikle evlerini kaybedenler için uygun konut ayarlamak.

2. Önemli tarihi ve mimarî binaları restore etmek ve bu tarihî mirası kurtarmak. 

3. Kendi diline, kültürüne ve dinine uygun ve zorunlu ana eğitimi sunmak. Çocukların ve gençlerin geleceğine ışık tutmak ve onları ümitsizlikten kurtarmak.

4. Eğitim kalitesinin düşüklüğüne karşı bir eğitim sistemi kurmak ve her çocuğa kendi kültürüne göre kaliteli ve üst seviyeli bir eğitim sağlamak.

5. Yükseköğretimi her alanda geliştirmek ve daha çok öğrencinin yüksek öğrenim yapmasını sağlamak.

6. Genç ve kadın gücünü geliştirerek onlara destek olacak proje sunmak, aynı zamanda sıkıntı çeken ailelere hem maddi hem de manevi açıdan destek vermek.

7. Filistin toplumunun bağlılığını sağlamak ve güçlendirmek aynı zamanda dilsel, kültürel, tarihsel mirasını muhafaza etmek.

8. Kutsal binaların restorasyonlarını yapmak, bina sahiplerinin haklarını vererek ellerinden alınmaması için projeler gerçekleştirmek.

9. Üretim kaynaklarını desteklemek, iş fırsatları yaratmak, düşünceleri ve yaratıcılığı destekleyecek proje sunmak. Halk ancak bu şekilde kendi haklarını savunabilir.

10. Ortaklarla ve anlaşmış olduğumuz derneklerle birleşerek daimi ve sürdürülebilir hizmet ve maddi desteği sunmak.

11. Stratejik araştırmaları yayınlamak, sempozyum, konferans ve uluslararası görüşme ve miting düzenlemek. Filistin’de yaşananları anlatmak ve nasıl çözüleceğine dair atölyeler düzenlemek.