Tarım Arazilerini Hazırlama Projesi


Projenin Amacı:

  • Duvar, birçok tarlayı arkasında bırakıp Filistinli çiftçiler ile arazileri arasında bir engel oluşturmuştur. Çiftçilerin ektikleri tarlalardan ürünlerini almalarını engellemiştir. Bu proje, izole edilen köylerdeki tarıma elverişli alanları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra içindeki taşları çıkarıp toprağı sürmek, zemini ekime hazırlamak Kudüs köylerinin dağlık yapısına uyacak taş zincirleri kurmayı hedefler.

Proje Uygulama Süreci: 6 ay

Proje Aşamaları: 21 köyde arazilerin tarıma uygun hale getirilmesi devam etmektedir. Her bir aşamada köylerden iki tanesinde seçili alanlar tarıma uygun hale getirilecektir.