Toplama Kuyuları İnşası


Projenin Amacı

Duvar, izole edilen köylerdeki su ve kanalizasyon sisteminde ciddi şekilde hasar meydana getirmiştir. İşgal güçleri, önemli yer altı sularını, kendi yerleşim yerlerine katmak amacıyla, izole edilen 21 köyü, tek dayanakları olan bu kaynaklardan mahrum bırakmıştır. Su kıtlığı, bu köylerde yaşanabilir bir tarım sektörünün yeniden inşa edilmesinin önündeki başlıca engellerden biridir.

 

Yağmur suları köylülerin güvendiği alternatif bir kaynaktır. Ziraat veya yerleşim amacıyla yağmur suyu toplama kuyuları inşa etme seçeneği, köylülerin tarım arazilerini yeniden kullanmasına ve arazilerini sulamalarına olanak tanıyan en bariz çözümlerden biridir.

Proje, tank başına 75-85 metreküp depolama kapasitesine sahip 8 adet kuyu inşa etmeyi ve 120.000 ' lik sulama suyu sağlamayı amaçlamaktadır.


  1. Uygulama Süreci: 6 ay. Kuyu başına maliyet: 4,500 dolar.