El Vilce Tüneli

Added Date Tuesday 30 May 2017 - 5:08 AM    Hits 2582    Comments 0

        

el- Vilce bölgesi Kudüs şehrinin güneybatısında olan Filistin’ in bir kasabasıdır. 1948 yılından önce Kudüs’ ün en büyük kasabalarındandı. 1948 savaşında kasabanın işgal edilmesi ile kasaba sakinleri çıkarıldı. Evinden olan kasaba sakinleri kasabanın hemen karşısında bulunan dağlara taşınmak zorunda kaldılar. Orada kendilerine yeni yerleşim yeri kurarak el- Vilce kasabasında yeni yerleşim yeri oluşturdular. İşgalci güçler buna cevap olarak el- Vilce sakinlerinin evlerini bombalayarak evlerine dönüş ümitlerini kesti. 1967 yılında ise el- Vilce bölgesinin yeni yerleşim yeri de yerle bir edildi.

2003 yılında Batı Şerîa ve Kudüs’ te ayırıcı duvar inşaatının başlaması ile el- Vilce bölgesi kuzey ve batı kısmından ikiye ayrılacak şekilde tasarlandı. 2005 yılında ise güzergah değiştirilerek el- Vilce’ nin 4 tarafını saracak şekilde tekrar tasarlanıp el- Vilce’ ye en yakın yerleşim yeri olan ve sadece Beyt Cala’ ya giden bir tek çıkış yolu bırakıldı.

Bu planlama el- Vilce bölgesini Kebtir, Husan ve Nehalin gibi Filistin kasabalarından ayırıyor. Aynı şekilde Kudüs ve Beytüllahim gibi merkezî şehirlere ulaşım imkanlarını engelliyor.

el- Vilce bölgesi sakinleri bu işlemleri engellemek adına her türlü yasal yola başvurdular. Filistin halkı İsrail Yüksek Mahkemesi' ne, Uluslararası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine başvurarak, uluslararası komisyonlar getirtip bölgeyi büyük bir hapse çevirecek planlamaya göz attırdılar.

Ancak bu muğduriyet sadece el- Vilce halkı ile sınırlı değildi. Roma Katolik Cremisan heyet manastırının da el- Vilce bölgesindeki bir ev ile birlikte yalnız bırakılacağı görülüyordu. Bir çok itirazdan sonra 04/09/2014 tarihinde İsrail ordusu duvarın güzergahını gösteren son çizimi sundu. Son çizimde manastır çevrelenecek olan kasabanın merkezinde olacak, ancak ona bağlı topraklar manastırın dışında kalacaktı. Manastırın hemen ardındaki el- Vilce bölgesindeki bu ev ise duvarın diğer tarafında kalacaktı. Mahkeme 29/01/2016 tarihinde İsrail ordusu tarafından hazırlanan duvar tasarısını onaylayarak bütün itirazları reddetti.

Yeşil hat ve duvar arasındaki ell- Vilce evlerinden ayrı olarak Hacacira ailesi çimento bariyerler ile çevrelenmiş bir evde yalnız yaşıyor. Dünyaya ancak duvarın altına kazılan bir tünel ile bağlanabiliyor. Hacacira ailesinin bu hayat standartları temel yaşam haklarına aykırıdır. Bu aile eğitimde, ulaşımda ve doğal çevresi ile iletişimde güçlük çekiyor. Ancak Hacacira ailesi ayırıcı duvar planlamasına teslim olmayarak tarım ve hayvancılığa yoğunlaşmış ve bir çok ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterli seviyeye ulaşarak en güzel bekâ mücadelesini sergilemiştir.